Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Keď robím dobre, cítim sa dobre a keď robím zle, cítim sa zle. To je moje náboženstvo. Abrahám Lincoln

 

Ateisti

Náboženstvo zahaľuje svoje klamstva do rituálov, pompéznosti a svätuškárskeho uctievania mýtických bytosti. Keby kňazom niekto povedal, že na väčšinu z toho, čo ľuďom vykladá, niet žiadneho základu, sám by sa odpílil. Slova ako preukazovanie alebo dôkaz nemajú v náboženstve svoje miesto. Svedectva (ktoré sú vlastne anekdoty o údajných zjaveniach), ako aj starostlivo zostavene bájky musia nahradzovať logické závery. Väčšina kňazov žije v takej zhode s klamstvami, že pri svojich každodenných činnostiach ich už ani nevnímajú. Aj u nich ich viera prekonáva všetko. Rozum je zatlačený do úzadia. Iba vtedy, keď náboženstvo bude plniť svoju úlohu viesť ľudí k morálnosti, bude s nim každý súhlasiť. A toto je práve bod, v ktorom náboženstva sklamali. Ich úsilie sa zväčša obmedzuje na vnucovanie ich postojov, pompéznosti, účinnej hudby a klamlivej mytológie svojim stúpencom. Ateisti nie sú nemysliace masy. Vyžaduje si to návyk analyzovať veci okolo nás. Taký človek musí najprv pochopiť, ako ho manipulujú ti, ktorí ho chcú ovládať, skôr než začne proti tomu rebelovať. Niekedy ti, čo zmúdreli a uvedomujú si, že náboženstvo je zámerne prekrucovanie pravdy, im môžu pomôcť prekonať pochybnosti. Ateista neverí v žiadne nadprirodzene tvory alebo pekelne machinácie. Sú to tie orly vznášajúce sa v oblakoch na neúnavných krídlach. Nedbajúc na prekážky, ktoré mu do cesty stavajú kazatelia mysticizmu, cíti sa slobodným a prispieva k dobru svojich blížnych, ktorým vysvetľuje význam zdravého rozumu a dosah ľudských možnosti. Najmä im môže ukázať pravdivú víziu o tom, čo potrebujú všetci členovia ľudstva na to, aby boli skutočne ľudskí. Ešte nikdy nebolo takého ateistu, ktorý by nevedel, že je absolútne nemožne vedieť o nejakej negatívnej existencii a takúto negatívnu existenciu dokázať. Jedine, čo ateista môže urobiť, je opýtať sa: Kde sú vaše dôkazy? Platí totiž zásada, že ťarcha dokazovania spočíva na tom, kto vyslovil pozitívny výrok, teda to, že niečo naozaj existuje. Nikdy to nie je vecou človeka, ktorý takýto výrok neprijíma. Ak čitateľ pochybuje o nemožnosti vyvrátiť údajnú existenciu posvätných mytológii, nech sa zamysli, čo by robil, keby od neho niekto žiadal, aby dokázal experimentálne – tak ako to veda vyžaduje – neexistenciu vil alebo zázračných škriatkov. To sa jednoducho nedá – je však celkom rozumne a prijateľne, aby žil v domnienke, že vily a škriatkov nikdy nezaznamenajú ani radarové prístroje a že nikdy nebudú ovplyvňovať ani jeho život. Náboženstva, ktoré sa spájajú s nespravodlivosťou, nie sú zriedkavé. Keď náboženstvo hlása diskrimináciu, snobstvo, rasizmus, homofóbiu, mamonárstvo, mýty a nenávisť – tak ako to mnohé robia – ničia prirodzene ašpirácie človeka. Zasluhujú si preto, aby sme ich odsudzovali a mali by byť usmerňované. Alebo sa zaobídeme aj bez nich. Rôzne náboženstva držia spolu – síce mlčky, ale veľmi účinne. Všetky sú si vedome toho, že sú zraniteľne a keď sa objaví na obzore nejaká hrozba, spoja sa, aby jej mohli čeliť. Naproti tomu neviera je viac-menej osobná záležitosť. Ani jedna ateistická organizácia zatiaľ nedosiahla mimoriadne úspechy. Vydávajú zopár významných časopisov v Spojených štátoch, tie však nemajú vysoký odbyt. Väčšina neveriacich sa uspokojí s tým, že žijú individuálne a zväčša im ani nezáleží na tom, aby sa zapojili do činnosti nejakej organizácie. Keď vyplňujete dotazník na prijatie do zamestnania, môžete smelo priznať svoje pohlavie a rasový pôvod, v našej krajine s tým naozaj nie sú problémy. Skúste však vyplniť rubriku náboženstvo slovom „ateista“ a uvidíte, čo sa stane! To iste platí aj pri adoptovaní deti. Naša krajina ešte nie je pripravená nestranne sa stavať voči náboženskej príslušnosti alebo nepríslušnosti. Ak sa stretnete s dvoma diametrálne sa rozchádzajúcimi názorovými skupinami, ako zistite, ktorá z nich je bližšie rozumu? Je to vždy ta strana, ktorá sa prejavuje otvorene, bez bázne, a ktorá je ochotná podrobiť svoje postoje skúmaniu. Ak niekto páli knihy, hoci sú považovane za skutočný prínos, zistite si, ktorá z týchto dvoch skupín je pri tom a ktorá sa na takýchto skutkoch nezúčastni. Všimnite si, ktorá z tých dvoch skupín toleruje aj také myšlienky, ktoré celkom nesúhlasia s ich myšlienkami, ktorá chce, aby sa každý mohol prejaviť, aby sa pravda napokon preukázala. Pozrite sa, ktorá z tých skupín nepotrebuje žiadne čierne zoznamy a nepotrebuje potláčať charakter ľudí, aby umlčala opozíciu. Ktorá z týchto skupín vníma lásku k blížnym bez zemepisných, národnostných, politických, rasových a sektárskych hraníc? Všimnite si, ktorá z týchto skupín sa netriešti na vzájomne sa potierajúce frakcie. Všetko, čo ateista môže povedať, je: „Ak vieš, že Boh existuje, povedz mi, ako to vieš dokázať.“ Keby naozaj bol nejaký Boh, ktorý nám radi, usmerňuje a ktorý nás posudzuje, nikto by o ňom nepochyboval, každému by to muselo byť jasne, nie iba niektorým! Ak by bol Boh, ktorý sa o nás stará, určite by nám vždy zrozumiteľne pohrozil, kedykoľvek by sme niečo robili zle. Je množstvo možnosti, ako by to mohol robiť, a jediný logicky zaver, prečo tak nerobí, je, že to nemôže. Profesor Chester Dolan, známy americký publicista, vynikajúci znalec histórie náboženstva. Úryvok z knihy Religion on Trial