Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Keď robím dobre, cítim sa dobre a keď robím zle, cítim sa zle. To je moje náboženstvo. Abrahám Lincoln

 

Cirkev ako sekta

Vo všetkých sektách nájdeme niektorý z týchto znakov:

Autoritárske vedenie. Rozhodujúcim rozmerom všetkých sektárskych organizácií je panovačné vedenie. V každej organizácii je osobným kúzlom obdarený človek, vodca skupiny. Ten vyžaduje vernosť a oddanosť. Mnohí si dávajú rôzne tituly, ako napr. majster, otec, apoštol, posol, mesiáš a pod. V KRESŤANSTVE JE TO PÁPEŽ
Tak ako to uvádza R. Enroth: „Vedúci má autoritu ako nad učením, tak nad praxou, a členovia organizácie prijímajú jeho výklady bez pochybovania. Chápanie vlastnej totožnosti u členov skupiny a ich životné ciele sú novo definované a majú zmysel len v spojení s vodcom.
Elitárstvo a výlučnosť. Tieto spoločnosti vzbudzujú vo svojich členoch pocit výnimočnosti a nadradenosti. Tak ako to uvádza Z. Vojtíšek: „ Nie je treba pripomínať, že pocity výlučnosti dodávajú nasledovníkom takýchto skupín sebavedomie a posilujú ich postavenie v spoločnosti. Opustiť skupinu tohto typu znamená súčasne opustiť i prostredie spoločenskej sebarealizácie a zradiť to, čo v človeku utvára pozitívny obraz o ňom samom. ELITY V KRESŤANSTVE VIDÍTE V DRAHÝCH AUTÁCH
Šírenie dogmy. Sektári tvrdia, že ich učenie, je neomylné a o jeho pravdivosti nesmie nikto pochybovať. Podľa H.F. Becka: „Kulty sú veľmi dogmatické. Z toho vyplýva, že vôbec netolerujú nijaké odchýlky od svojho učenia a spôsobu života. STAĆÍ SI TU PREĆÍTAŤ PÁR PRÍSPEVKOV A NÁJDETE ŠÍRENIE DOGMY.
Presné pravidlá a zásady pre život každého člena. Všetci stúpenci ich musia bez výhrad dodržiavať. V sektách nevládne atmosféra slobodného myslenia a rozhodovania. SEKTA KRESŤANSTVA MÁ PRIKÁZANIA A BILBIU.
Viera je povýšená nad rozumové poznanie. Podľa Z. Vojtíška: „ Podceňovanie rozumu sa často skrýva za vedu alebo sa rozumu pripisujú predovšetkým vojny, katastrofy a hrozby 20. storočia. Skúsenosti, pocity a zážitky sú uprednostňované pred rozumom. Býva znižovaná hodnota poznania a nezriedka sa opovrhuje vzdelaním. KRESŤANIA ČASTO IGNORUJÚ LOGIKU A VŠETKO NEPOZNANÉ PRIPISUJÚ NADPRIRODZENEJ BYTOSTI.
Prenasledovanie. Stúpenci siekt tvrdia, že sú pre učenie prenasledovaní a všetci, ktorí ho nehlásajú sú nepriatelia. Tak ako to uvádza R. Enroth: „ Vedomie prenasledovania je jedným z charakteristických znakov všetkých nových náboženských hnutí. ATEISTI SÚ NEPRIATELIA, LEBO NEZDIEĽAJÚ ROVNAKÝ NÁZOR.CIRKEVNÉ PRENASLEDOVANIE BOLO V MINULOSTI.
Sankcie a tresty. Člen, ktorý sa neprispôsobí praktikám sekty, je k tomu donucovaný rôznymi postihmi, trestami a obviňovaním zo zlyhania. Podľa R. Enrotha: „ Tí, ktorí neprejavujú patričnú oddanosť, majú príliš mnoho otázok, neriadia sa pravidlami alebo sa otvorene búria, sú potrestaní, formálne vylúčení alebo požiadaní, aby zo skupiny odišli. MNOHÝ ČLENOVIA KRESŤANSKEJ SEKTY SVOJE DETI TRESTAJÚ AK POCHYBUJÚ O VIERE.CIRKEV SA VŠAK TRESTOM VIAC VYHRÁŽA- PEKLO
Psychická manipulácia. Využívajú rôzne techniky psychickej manipulácie pri získavaní stúpencov a ich ovládaní. Podľa P. Remeša: „ V sektách manipulácia prebieha zákernejšie, neustále sa apeluje na svedomie človeka, operuje sa s pojmami autonómia, sloboda a nutnosť rozhodovať sám za seba. To je na úrovni myslenia.
Pri získavaní nových členov sa používa psychická manipulácia, „love bombing“- bombardovanie láskou a sľuby o vyriešení všetkých osobných aj celosvetových problémov. K TOMUTO NIET ČO DODAŤ.LÁSKOU A SĽUBOVANÍM NEBA SA OHÁŇA KAŽDÝ FARÁR.
Uzavretosť a utajovanie informácií o skupine. CIRKEV UTAJOVALA VEĽA INFORMÁCIÍ A CENZÚROU SA SNAŽILA UTAJOVAŤ NÁZORY DRUHÝCH.
Viacerí autori sa zhodujú v charakteristických znakoch zhubných kultov a siekt, ktoré sú pre ne typické a odlišujú ich od normálnych spoločenstiev.