Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Keď robím dobre, cítim sa dobre a keď robím zle, cítim sa zle. To je moje náboženstvo. Abrahám Lincoln

 

Manipulácia

Náboženstvo je podvod Chcem poprosiť aby tento článok nečítali veriaci, ktorých zmysel pre vieru je veľmi silný, lebo v takom prípade vtrhnem do svätyne človeka, ktorý nebude naladený vnímať nezaujato moje dôvody dokazujúce lživosť náboženstva. Nechcem byť múrom pre tých, čo si oň s obľubou otĺkajú hlavy. Môj dôkaz lživosti náboženstva je nepriamy. Neobsahuje v sebe priamy, faktický dôkaz, je v ňom iba retiazka dôvodov, ktoré – som o tom presvedčený – odhalia ľuďom ktorí majú hlavu na pleciach jednoznačnú pravdu o klamlivosti náboženstva, alebo bude akýmsi logickým odôvodnením jeho lživosti. Na svete je veľa slepých, neschopných porozumieť, ktorí sú vždy pripravení ostro odmietať niečo, čo nepochopili, čomu neporozumeli. Ak ste v sebe spoznali takého človeka (a 95 percent z nás si to neprizná), potom vás prosím aby ste sa vyhli čítaniu tohoto článku. Nie je mojím cieľom odsúdiť náboženstvo, iba chcem dokázať, že náboženstvo je masový podvod. Príčiny 1. Náboženstvo má veľký vplyv na svetonázor človeka. Nakreslený alebo vyrozprávaný obraz sveta ale tiež jednoznačné základne morálne hodnoty majú bezprostredný vplyv na osobnosť a charakter každého človeka. Je veľmi pohodlné, ak máme moc, vychovať masy aby sa stali takými, aké ich chceme mať. Najrozšírenejším príkladom silnej náboženskej viery sú ľudia, ktorým náboženstvo naočkovali v detstve. 2. Celé storočia bolo náboženstvo úzko späté so štátom, čo nám umožňuje chápať ho ako orgán moci zodpovedný za vymývanie mozgov. Prepletenie štátu s náboženstvom umožnilo štátu získavať akési politické body pomocou náboženskej viery. Jasným príkladom tu je Rusko s bezhraničnou vierou väčšiny ľudí v báťušku cára, a tiež ďalšie monarchie: Moc monarchu – moc daná bohom. 3. Náboženstvo nie je len obyčajná duchovná opora. V každom z najrozšírenejších a známych náboženstiev existuje konkrétny návod ako konať. Veď čím je, podľa vás, napríklad desať božích prikázaní? Ak ste náš, potom nerobte toto, tamto a takéto. 4. Ak budeme hoci len na sekundu predpokladať, že náboženstvo je skutočná hra s ľudskou vierou, potom sa nám vybaví náhodnosť veľmi zvodných odpovedí na niektoré otázky, ktoré môžu uspokojiť dušu človeka a zmeniť ho na pokornú biologickú masu. Mám na mysli večné otázky o nás a okolitom svete, ktoré si kladie každý: Kto sme, čo sme?, Odkiaľ sme sa tu vzali? a pod. Upokojte svoju dušu, buďte s nami a dostanete odpovede na otázky. Veda po celé stáročia len spochybňovala obraz sveta predkladaný náboženstvami. Netreba pri tom brať do úvahy tých vedcov, ktorí kvôli neschopnosti vysvetliť všetko vedou vysvetľovali všetko rukou stvoriteľa. 5. Štyri vyššie uvedené body sa týkajú už vzdialenej minulosti, sú aktuálne pre obdobie ktoré končí približne začiatkom 20. storočia. Od tej chvíle sa počet nábožensky veriacich zmenšuje, čo súvisí s rozvojom a výrazným pokrokom ľudstva. Niet pochybností, že masové vedomie sa stalo vnímavejším, počet mysliacich vlastnou hlavou a priemerný intelekt (schopnosť myslieť) ľudstva vzrástli. Výrazný rozvoj a hlavne rozšírenie vedy umožnilo dať DOKÁZANÉ odpovede na otázky ktoré veľmi trápili ľudstvo, odpovede, ktoré predtým NEDOKÁZANE dávalo náboženstvo. 6. Triezvo oceňujúc dôvody uvedené vyššie možno urobiť záver, že náboženstvo by mohlo byť dobrým prostriedkom masového vplyvu na vedomie, umožňujúcim vytvoriť zvláštnu kontrolu nad ľudskou spoločnosťou pomocou silného vplyvu na jej svetonázor. Opäť pripomeniem, že sa to netýka obdobia približne od začiatku 20. storočia až po súčasnosť. Dnes je náboženstvo jednou z foriem šoubiznisu, (hodnotiac jeho vplyv, hodnotiac portrét priemerného veriaceho). Výnimkou je islam. Iba túto veľmi rozšírenú formu náboženstva môžeme označiť za účinný a silný nástroj pôsobenia na myslenie (prostriedok kontroly masového vedomia). 7. Niet pochybnosti o tom, že každá doba mala svojich psychológov-samoukov, fenomény, ktoré citlivo vnímali duchovné potreby okolia a mohli dať možnosť viery v hocičo, samozrejme že v prvom rade kvôli vlastnému prospechu. Takí ľudia aj vynaliezali náboženstva. Všimnite si, ako múdro je usporiadaný systém rozširovania – silami samotných veriacich, ktorí fanaticky odovzdávajú vírus viery. 8. V bežnom živote nie veľmi často môžeme pozorovať dôkazy sveta popísaného rôznymi náboženstvami. Preto si myslím, že to čo popisuje každé náboženstvo treba skôr dokazovať, než uvádzať vyvracajúce protináboženské dôkazy. 9. Teda – Náboženstvo má vplyv na svetonázor, na myslenie, na konanie ľudí. – Náboženstvo je prepletené s mocou a pomáha ovládať spoločnosť. – Náboženstvo nás láka svojimi odpoveďami a tvrdeniami, predovšetkým ak hovoríme o otázkach málo dostupných pre vedu. – Náboženstvo rozvíjali mocichtiví, oni potrebovali nástroj ovládania ľudských duší, ľudského vedomia. Záver Nezdá sa vám očividné, že náboženstvo je podvod? Potom ste nepochopili začiatok článku. Ste alebo veriaci, alebo neschopný porozumieť. Alebo jedno i druhé, čo sa stáva najčastejšie. Máte len jednu možnosť ako zmeniť tento stav: Prečítať všetko ešte raz a znova, toľko krát, koľko je potrebné (počet opakovaní je koeficientom tuposti), s veľkým rozsahom zapojenia mozgu – nie len kvôli prečítaniu, aby ste mohli robiť dojem, že ste múdry (v prípade, že na vás niekto pozerá) ale pre pochopenie toho, čo je napísané. II. Náboženstvo. Súčasnosť a budúcnosť. V nereligióznych krajinách sa náboženstvo stalo prežitkom na začiatku 20. storočia a vznik ideologických režimov, ktoré ho vystriedali je toho zreteľným dôkazom. Ak to preskúmame na príklade Sovietskeho zväzu, potom ideológia nezvíťazila nad náboženstvom. Stáročný zvyk a jeho dobré základy neboli rozdupané, bez ohľadu na surovosť pôsobenia. A hoci pád sovietskeho režimu bol ideologický, nestalo sa to kvôli náboženstvu, náboženstvo len nezomrelo v útrobách monštra. Náboženstvo sa jednoducho veľmi silno zakorenilo v ľuďoch, možno dokonca na genetickej úrovni. Určite súhlasíte, že ak ste sa sklamali v tom, čo ste dlho a vytrvalo robili, nevzdávate sa toho ľahko. Život náboženstiev môže popri silnej podpore štátu predĺžiť aj ich silná hra na zmysel pre vieru. Ešte stále len málo čo môže nahradiť v tejto zložke vieru, lebo viera v nadprirodzené je najsilnejšie intelektuálne narkotikum. Pokusy nahradiť náboženstva možno pozorovať na množstve duchovných prúdov, ktoré sa objavili a objavujú, ale ich slabosť a rozdrobenosť a tiež intelektuálna úroveň súčasnej spoločnosti sotva dovolí, ktorémukoľvek z duchovných smerov silno ovplyvniť vedomie ľudí. Krajiny Európy, USA, Kanada, Austrália, Japonsko, Čína, Severná a Južná Kórea, veľká časť krajín bývalého Sovietskeho zväzu tvorí nereligióznu skupinu štátov. V týchto štátoch nie je náboženstvo ani vplyvnou formou ovládania masového vedomia (nahradili ho masovokomunikačné prostriedky) ani baštou ľudskej viery. V týchto krajinách je náboženstvo baštou viery iba pre slabých, chudobných a pod. V islamských krajinách je to celkom iné. Islam je jediná vplyvná forma náboženstva. Stratí vplyv len vtedy, ak v týchto krajinách bude možnosť zaplniť svoj život materiálnymi statkami a hodnotami do takej miery, že všetko vysoké a duchovné sa bude nahrádzať materiálnym.

Zdroj: Internet, autor neznámy,